СОТ охрана

  • Техническа охрана на обекти със сигнално-охранителна техника и реакция на патрули.
  • 24 – часово наблюдение/мониторинг/.
  • Системи за контрол на достъпа.
  • Инфрачервени бариери
  • SMS известяване.
  • Имуществена отговорност.

Чрез автоматизирани системи за уведомяване при получени алармени сигнали, дежурните патрули реагират на подадените сигнали светкавично.
Използваме предимно техника на Paradox.
Фирма „ВГ1 СЕКЮРИТИ”ЕООД предлага застраховки имуществена отговорност към „Алианц България Холдинг”АД, с варианти по избор на клиента за съответен лимит на отговорност.
Имайки предвид непрекъснато растящата престъпност в страната и зачестяването на посегателства върху имуществото, и не на последно място върху живота и здравето на гражданите, смятаме че Фирма

„ВГ1 СЕКЮРИТИ”ЕООД със предложените си дейности може да отговори на всички ваши изисквания и да осигури необходимото спокойствие за вас и вашите близки хора.


Можете да направите заявка за оглед още сега! Последвайте бутона и попълнете формата!

заявка за оглед

sot