Охранителна фирма ‘ВГ1-Секюрити’

about-1

Фирма „ВГ1 СЕКЮРИТИ”ЕООД е приемник на ВГ Секюрити ЕООД с адрес на управление гр.Враца, ж.к.”Дъбника”, бл. №135, вх.„А”, Партер 1.

Работи за физически и юридически лица, които желаят да ползват услугите и при взаимно изгодни условия, при стриктно и професионално изпълнение на поетите от нас ангажименти.
В условията на пазарна икономика фирмата се реализира успешно и работи с голям брой клиенти, разчитащи на надеждната техника и перфектно обслужване.

Особено добра оценка в осигуряването на охраната получихме от частния бизнес в различните му сфери, тъй като сигурността е необходима навсякъде, независимо от спецификата на работа.

 

24/7 работим за вас!

  • СОТ охрана

    Техническа охрана на обекти със сигнално-охранителна техника и реакция на патрули....

  • Видеонаблюдение

    Предлагаме цялостни решения съпътстващи изграждането на една модерна система за контрол и сигнализация от проектирането, доставката, монтажа до поддръжката....

 

Някои от нашите партньори:

Охранителни фирми: